HEM

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

KommuniMera jobbar brett med kommunikation – från samtalet mellan två människor till hur kommunikationen fungerar i stora organisationer.

 

Vi utbildar, inspirerar och handleder. Vi leder utvecklingsprocesser, modererar konferenser och producerar texter för olika målgrupper och syften.


Ofta handlar våra uppdrag om chefen som kommunikatör och ledare, om medarbetarskap och värderingar och om hur en organisations gemensamma värdegrund ska hållas levande i vardagen.


Varje uppdrag vi tar oss an är unikt och kräver därför skräddarsydda lösningar. Gemensamt för allt vi gör är att vi använder enkla verktyg och metoder som verkligen ger effekt.


Vi har en vision: Med enklare kommunikation bidrar vi till en lite, lite bättre värld.


Du är varmt välkommen att höra av dig för ett förutsättningslöst samtal om vad ni vill uppnå och hur vi kan hjälpa er med kommunikation som når fram och gör nytta.


Ylva Källman

070-270 49 06

ylva@kommunimera.se 

Lasse Nyman

070-631 63 54

lasse@kommunimera.se


Besök: Trade Center vån 16

Kristian IV:s v 3, Halmstad

         

Post: Box 857, 301 18 Halmstad   

Org.nr: 556812-0322