Startsida

När människor
och tankar ska mötas

I KommuniMera jobbar vi brett med kommunikation – från samtalet mellan två människor till hur samspelet fungerar i stora organisationer och med omvärlden.

 

Vi utbildar, inspirerar och handleder. Vi leder utvecklingsprocesser, modererar konferenser och producerar texter för olika målgrupper och syften.

 

Ofta handlar våra uppdrag om chefen som kommunikatör och ledare, om medarbetarskap och om värderingar. Varje uppdrag vi tar oss an är unikt och kräver därför skräddarsydda lösningar. Gemensamt för allt vi gör är att vi använder enkla verktyg och metoder som verkligen ger effekt.

 

Här kan du läsa mer om vad vi arbetar med. Välkommen att höra av dig för ett samtal om hur vi kan hjälpa dig!