Föreläser & utbildar

Vi inspirerar, 
föreläser 
och utbildar

Vi erbjuder föreläsningar om kommunikation i olika former – för inspiration och kompetensutveckling. Vi leder också utbildningar i ledarskap, medarbetarskap och om att bli tryggare i mötet med media.

 

Under olika rubriker vill vi inspirera och väcka tankar i stora och små grupper.

Här är några exempel. Hör av dig så berättar vi mer!


Jag ser vad du säger – feedback och kroppsspråk i praktiken

En av de bästa metoderna för att utvecklas är genom feedback. Bra feedback får oss nämligen att vilja lära mer och växa. Men märkligt nog så använder vi sällan feedback som systematisk metod för att bli bättre på det vi gör på våra arbetsplatser. Och när feedbacken ska levereras, då gäller det att inte bara ha koll på orden, utan även på kroppen. För långt innan du sagt något har du berättat mycket för mig. 

 

Jobba tillsammans – inte bara samtidigt

Vilka har du egentligen omkring dig i arbetsgruppen och hur fungerar ni ihop? Att jobba tillsammans handlar om att ta vara på de resurser som finns i en arbetsgrupp, skapa ett arbetsklimat där olikheterna och erfarenheterna inspirerar och kompletterar. Med hjälp av humor och en hög igenkänningsfaktor granskar vi oss själva och varandra.

 

Hitta rätt i medielandskapet

Medielandskapet förändras allt snabbare och hela tiden... Hur bra är du på att hitta rätt? Vi utbildar och föreläser om media. Bli tryggare i att möta reportrarna under vår utbildning där teori varvas med praktiska övningar framför kameran.

 

Kommunikativa huskurer för ledare

I alla verksamheter handlar det kommunikativa ledarskapet om att styra
och driva med hjälp av mål och visioner, att leda på ett sätt som skapar
och inbjuder till delaktighet. Vår utbildning ger insikter såväl som handfasta verktyg.