Modererar & utvecklar

Vi gör mötet
meningsfullt

och minnesvärt

Konferenser kräver en genomtänkt planering för att ge resultat. Vem står på scenen? Vilka sitter i lokalen? Vad ska hända?


Det behövs också en mötesledare och moderator som lyssnar, lotsar och leder.

Och som inspirerar människorna – på scenen och i publiken – att öppna både hjärna och hjärta.

 

Vi arbetar med konferenser och möten och är gärna med er redan i planeringsskedet. 


Som moderatorer och mötesledare inspirerar vi och får människor att mötas på riktigt. Vi kan också svara för dokumentation i text och bilder. På så vis kan samtalet hållas levande och konferensen göra nytta längre.


Låt oss hjälpa er att ordna meningsfulla konferenser som människor minns och som ger resultat!


Vi arbetar också med att leda förändrings- och utvecklingsprocesser. Med enkla metoder får vi deltagarna att fokusera på samtalet, processen och resultatet. Vi kan fungera som processledare och samtalsledare samt svara för dokumentationen.